Beleidsplan

 

AERO2 helpt weeskinderen en financiert hulp t.b.v. weeskinderen in de derde wereld. Meestal wordt gekozen voor de weeskinderen van Blessed Generation in Kenia (www.blessedgeneration.nl). Dit kwam omdat we middels een KLM stewardess in contact kwamen met een weeshuis van Blessed Generation in Ruiru. Dit weeshuis had verbeteringen nodig om de kinderen een beter bestaan te bieden. Ook de stichting Kinderen-van-Lamin (www.kinderenvanlamin.nl) wordt onderteund.­

 

In de begin jaren van de stichting AERO2 werd aandacht besteed aan verbetering van de leefomgeving. Zo werd een waterput geslagen, een hemelwater-winsysteem aangebracht en ook voor beter beddengoed gezorgd. Ook werden drie studentes uit Delft geholpen bij de introductie van zonnekook-toestellen.

 

Tegelijkertijd werd ook aandacht besteed aan de kinderen zelf. Er werd kleding en schoeisel verscheept. Goederen voor zover niet te groot of niet te zwaar worden ingezameld en met het vliegtuig naar Kenia vervoerd. Te groot en te zwaar of bedoeld voor ouderen worden naar de Oekraine vervoerd middels de stichting Holland-Oekraine (www.holland-oekraine.nl)

 

Later werd meer aandacht gegeven aan de schoolomgeving van de kinderen. Denk aan de inrichting van klaslokalen en computers als hulpmiddelen tijdens de lessen.

 

Nu deze zaken min of meer stabiel zijn geregeld gaat de aandacht uit naar hulp voor verdere opleiding van de kinderen. Dit gaat door middel van geld voor een studiefonds waaruit gewenste studies voor kinderen wordt bekostigd. Bijvoorbeeld dit jaar zijn ter plaatse lessen gegeven op de Highschool in Ruiru.

 

Het lange termijn doel is dat er een blijvend studiefonds gegenereerd wordt van donaties van afgestudeerde kinderen t.b.v. gevorderde studies van weeskinderen in Kenia.

 

Het geld van de stichting wordt op een bankrekening bewaard. Twee keer per jaar worden door het bestuur de specifieke doelen vastgesteld. Er wordt altijd geld gereserveerd, mocht er geld nodig zijn voor voedsel.

 

Een en ander wordt gefinancierd door het werven van donateurs, het organiseren van evenementen, zoals veilingen van ingebrachte goederen en diensten en het verrichten van werkzaamheden waarvan de opbrengsten volledig ten behoeve van het goede doel zijn. Er worden lezingen gehouden bij bv de Rotary of Innerwheel. Ook wordt elk jaar met kerst een inzamelings-actie gehouden en ook een workshop kerstukjes-maken waarvan de opbrengsten voor de stichting zijn.

 

Dit  wordt gesymboliseerd doordat notarieel vastligt dat de opbrengsten van aerodynamische projecten uitgevoerd door de oprichter van de stichting volledig naar de stichting gaan.

 

Beloningsbeleid

Alle hulpkrachten in Nederland krijgen geen vergoeding voor hun diensten.

 

Doelstelling

Er wordt voornamelijk langetermijn hulp geboden die het gehele weeshuis ten goede komen. Een uitzondering wordt gemaakt voor voedsel noodhulp.Ook studiefinanciering wordt verstrekt.

 

gallery/logo